Diş Eti Tedavisi

Periodontoloji (Dişeti) Tedavileri:
Periodonsium, dişin çevre dokularını ifade eder. Periodontoloji de dişeti hastalıkları ve tedavisini içeren bir diş hekimliği branşıdır. Dişeti iltihabı için kullanılan terimler 'gingivitis' ve 'periodontitis'tir.

Gingivitis Nedir?
Gingivitis, dişeti hastalığının erken safhasıdır. Genellikle ağız bakımının iyi yapılmadığı durumlarda ortaya çıkar. Dişeti kırmızı, şiş, ödemli ve kanamalı bir hal alır. Henüz dişi destekleyen alveoler kemikte yıkım söz konusu değildir. En önemli belirtisi kendiliğinden veya fırçalama sonucu oluşan kanamadır. Sigara kullanımı dişetinin keratinizasyon miktarını artırdığından kanamanın oluşmasını engelleyerek bu hastalığın gizlenmesine neden olabilir ve böylelikle düzenli kontrolde olmayan bir hastanın dişeti iltihabı daha ileri boyutlara ulaşabilir.

Periodontitis Nedir?
Periodontitis, dişeti hastalığının ileri safhasıdır. Dişetinin kırmızı, şiş, ödemli ve kanamalı durumu devam etmekle birlikte dişleri destekleyen çene kemiğinde yıkım başlamıştır. Dişetinin bu iltihabi durumu genç, erişkin veya yaşlı bireylerde görülebilir. Bölgesel olabileceği gibi tüm ağzı etkilemiş de olabilir. Genellikle gençlerde daha agresif, yaşlılarda ise daha kronik bir seyir izlemekle birlikte bu durum değişiklik arz edebilir. Periodontitiste kemik yıkımları belirli zaman aralıkları ile gerçekleşirken, yoğun stres ve üzüntü, diabet, sigara ve alkol kullanımı, diş sıkma alışkanlığı, anatomik faktörler, vücut direncinin düştüğü durumlar ile hamilelik kemik yıkımında artışa yardımcı olan faktörler olarak sayılabilir.

Dişeti Hastalığının Sonucu Ne Olabilir?
Uzun dönemde dişeti hastalığı nedeniyle dişlerinizi kaybedebilirsiniz. Bazı kişiler dişetlerinin şiştiği ve kanadığı durumlarla karşılaşabilirler. Apseler oluşabilir ve daha kötü vakalarda dişeti ceplerinden iltihap çıkarak hoş olmayan tat ve kötü kokuya neden olabilir. Bu gibi belirtilerden birini takiben klinik tablo kronikleşerek geçici olarak şikayetler azalabilir. Ancak tedavi edilmezse, aşırı kemik kaybına bağlı olarak dişlerde yer değişiklikleri ve sallanmalar başlar. Periodontal hastalıklar ilerleme açısından genellikle yavaş bir seyir izleseler de agresif olan formları da mevcuttur. Çiğneme fonksiyonunu engelleyerek dişlerin sallanmasına neden olacak kadar kemik kaybının oluşması hastalığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Hastalık ilerledikçe tedavisi daha zor bir hal almaktadır.

Dişeti İltihabı Oluşumu ve Tedavisi:
Dişeti iltihabının oluşmasının ana nedeni, dişetine komşu diş bölgelerinde bakteri plağının birikmesidir. Yetersiz ağız hijyenine bağlı olarak diş üzerine çökelmeye başlayan bakteriler plak halinde birikirler. Ortalama 20 dakikada bir bölünerek çoğalan bakteriler, 2-4 gün içerisinde dişetinde enflamasyonu başlatarak dişeti kanamasına neden olabilirler. Bakteri birikiminin artarak devam etmesine izin verilmesi halinde, ortalama 21 günde iltihap yerleşik bir hal alır ve bakteriler zararsız türlerden daha zararlı türlere doğru değişerek kemik yıkımını dahi başlatabilecek yeterliliğe sahip olurlar. Ağızda oluşan diş taşları ise, biriken bakteri plağına minerallerin çökelmesi sonucu oluşur. Bu mineraller yediklerimizden, tükürükten ve dişeti cep sıvısından kaynak alır. İyi bir ağız hijyeninin sağlanması ile bakteri plağının birikimi engellenecektir. Böylelikle hem dişetinin iltihaplanması hem de diş taşı oluşumu önlenebilir. Bakteri plağının ağızda kalma süresi uzadıkça dişe daha sıkı tutunacak ve diş taşına dönüşecektir. Böyle bir durumda diş hekiminden profesyonel yardım almak gerekir. Unutulmaması gereken en önemli konu protetik uygulamalar öncesinde dişetlerinin sağlıklı bir yapıya sahip olması gerekliliğidir.

Gingivitise, genellikle uygun olmayan oral hijyen neden olur. Diş taşı temizliği polisaj ve oral hijyen motivasyonunu içeren başlangıç tedavisi ile iyi bir ağız bakımı yapıldığında hastalık geri dönüşümlüdür. Gingivitis tedavi edilmediğinde periodontitise dönüşebilir. Zamanla plak dişetinin altına doğru ilerler, bakteriler ile toksinleri dişetini irrite ederek kronik iltihabın başlamasına neden olur ve dişi destekleyen kemiğin yıkımı gerçekleşir. Böylece dişeti dişten ayrılır, diş ve dişeti arasında periodontal cep denilen boşluklar oluşur. Hastalık şiddetlendikçe dişeti cebi derinleşir ve daha fazla kemik yıkımı sonucu dişeti çekilmesi meydana gelir. Daha ileri aşamalarda dişler sallanarak fonksiyon dışı kalırlar. Sallanan dişler çürük olmasalar bile çekilmesi gerekebilir. Periodontitis olgularında diş taşı temizliği ve polisaj işlemlerine ilave olarak kök yüzeyi kazıması ve düzleştirilmesi (subgingival küretaj) yapılır. Bu tedavinin yetersiz olacağı daha ileri durumlarda ise periodontal cerrahi işlemleri uygulanır. Dişeti tedavisinin her boyutunda hastanın hijyen kurallarına tam uyum göstererek bakteri plağını ortadan kaldırması en önemli husustur. Aksi durumlarda tedavinin başarı şansı düşmektedir.

Dişeti Çekilmelerinin Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri:
Dişeti çekilmesinin ana nedeni bakteri plağı olarak kabul edilmektedir. Bakteri plağının oluşturduğu dişeti hastalığı sonucunda dişeti çekilmesi gerçekleşir. Dişeti çekilmesini kolaylaştıran yardımcı faktörler olarak, travmatik fırçalama başta olmak üzere dişetinin maruz kaldığı kronik travmalar, yüksek kas tutulumları, dişin ve diş kökünün pozisyonu, taşkın restorasyonlar, oklüzal travmalar, dişetinin tipi, sigara kullanımı ve yaş sayılabilir. Dişeti çekilmelerinin tedavisi uygun olan endikasyona göre, ya komşu bölgelerden dişetinin kaydırılması ya da hastanın damağından greft alınması yolu ile (mukogingival cerrahi teknikleri) bölgedeki kaybın yeniden şekillendirilmesini içerir.

Dişeti Büyümesinin Nedenleri ve Tedavi Yöntemi:
Dişeti büyümeleri bakterilerin oluşturduğu enflamasyona bağlı olarak gelişebileceği gibi, hormonal nedenlerle (hamilelik ve ergenlik gibi), ilaca bağlı olarak (nifedipine, siklosporin A ve fenitoin grubu ilaçlar) veya tümoral nedenler (iyi ya da kötü huylu) ile bazı sistemik rahatsızlıklar neticesinde de gelişebilir. Dişeti büyümelerinin tedavisi büyüyen dokuların çıkartılıp dişetinin eski sağlıklı sınırlarına kavuşturulmasının yanı sıra etkenlerin de ortadan kaldırılması işlemlerini içerir.

Flap Operasyonu (Periodontal Cerrahi):
Periodontal cep derinliğinin 5 mm ve üzerinde olduğu durumlarda kök yüzeyinin düzenlenebilmesi ve iltihaplı bölgeye rahat ulaşımın sağlanabilmesi için flap operasyonu yapmak gereklidir. Defektin olduğu bölgeye direkt görüş altında ulaşılması, granülasyon dokularının temizlenmesi ve özellikle büyük azı dişlerinin köklerinin aralarına ulaşılabilmesi tekniğin en önemli avantajıdır. Bu tip cerrahi operasyonlarda amaç periodontal cebin elimine edilmesidir. Periodontal cepler ya eksizyonel olarak ortadan kaldırılır ya da yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (greft+membran uygulaması) uygulamasıyla kaybedilen kemik ve destek doku yeniden kazanılarak ceplerde bir sığlaşma sağlanır.

implant

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacı ile yerleştirilen vidalara İmplant adı verilir. Diş hekimliğinin temel amacı, kaybedilen dişleri fonksiyon ve estetik olarak doğal dişlere benzer şekilde yerine koyabilmektir. İmplantlar çene kemiğine kolay bir cerrahi işlemle, lokal anestesi altında yerleştirilir.

Porselen Kaplama

Metal bir altyapı üzerine porselen yığılmakta, daha sonra yüksek ısıdaki fırınlarda pişirilerek oldukça sert ve pürüzsüz yapıda porselen diş elde edilmektedir. Bu yöntemin başarısının yanında, donuk bir görüntü vermesi ve diş eti kenarında metal yansıması gibi dezavantajları da vardır.

İletişim Bilgileri

Çapa Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı
Tel: (0212) 587 24 24 - 529 03 00
Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Cami Sk. 23/A Çapa-Fatih, İstanbul
info@capaortodonti.com